INA混合承载的精密轴承

转盘轴承 YRTM

总结

 • 磁性测量系统
 • 耐污染
 • 转台联接简易(电气/液压/空气)
 • 安装结构设计与YRT相同
 • 易于安装,调试和诊断软件简单易用

 
 

测量系统

MEKO测量单元容易联接和替换 。

尺寸比例结构

 • 每15°有位置编码
 • 增量式信号 1Volt ss
 • 轴承尺寸/精确度:

  • YRTM 180 / ± 5"
  • YRTM 200 / ± 3"
  • YRTM 260 / ± 3"
  • YRTM 325 / ± 3"
  • YRTM 395 / ± 3"

 
 

安装

 • 传统解决方案(1)
 • 带集成测量系统的YRTM系列INA转台轴承(2)

 
 

供货范围

带集成测量系统的INA转台轴承包括:

 • 轴向&径向组合轴承,YRTM系列尺寸表
 • MEKO电包括两个测试头和电子测量装置
 • MEKO-EDS调整和诊断软件

 

舍弗勒使用cookie优化网站使用。继续浏览本网站表明您接受cookie的使用。更多信息

接受